Canllawiau ar gyfer Hysbysiadau Cymunedol

1. Parchwch olygyddion a chyfieithwyr y wefan.

Mae golygyddion a chyfieithwyr y wefan yn wirfoddolwyr sydd yn gwneud ein gorau i sicrhau bod hon yn wefan ddefnyddiol a chadarnhaol sy’n gweithio i bawb. Byddwch yn amyneddgar tra’n bod ni’n delio ag unrhyw faterion a allai godi. Mae penderfyniadau’r golygyddion yn derfynol.

2. Byddwch yn garedig a chwrtais

Dangoswch barch tuag at bawb a chymryd bod pob hysbysiad blog yn dod o le ag ewyllys da. Mae dadleuon iach yn naturiol, ond mae angen caredigrwydd. Peidiwch â defnyddio’r adran sylwadau i fod yn negyddol na gwneud sylwadau personol.

3. Dim siarad yn gas na bwlio

Ni chaniateir bwlio o unrhyw fath. Ni oddefir sylwadau diraddiol am hil, rhyw, crefydd, diwylliant, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd pobl eraill, naill ai mewn hysbysiad cymunedol neu mewn sylwadau ar hysbysiad.

4. Dim hyrwyddiadau na sbam

Croesewir gwybodaeth fusnes berthnasol a gellir ei rhoi yn y gronfa ddata a’i chyhoeddi ar y dudalen; fodd bynnag, bydd hunan-hyrwyddiad, sbam a chysylltiadau amherthnasol yn cael eu dileu.

5. Hysbysiadau cyfrifol, dim codi bwganod

Byddwch yn gadarnhaol ac yn gyfrifol yn eich hysbysiadau blog. Mae bod yn realistig yn un peth, mae dychryn pawb yn beth arall. Cofiwch sut y gall eraill gael eu heffeithio gan eich hysbysiadau blog a’ch sylwadau.

6. Anawdurdodi / dileu hysbysiadau amhriodol

Rydym yn cadw’r hawl i beidio ag awdurdodi hysbysiadau blog ac i gael gwared ar sylwadau sy’n torri unrhyw un o’n rheolau neu sy’n ddifenwol, yn cynnwys camdriniaeth neu’n annog ymddygiad negyddol neu wrthgymdeithasol mewn unrhyw ffordd. Rydym yn cadw’r hawl i wneud hyn heb hysbysiad nac esboniad.

7. Mae postio i’r wefan yn golygu eich bod chi’n derbyn y rheolau hyn

Os nad ydych yn dymuno gweithio yn ôl y rheolau hyn, dewch o hyd i rywle arall i bostio’ch barn.

8. Hysbysiadau gyda chyngor meddygol

Er mwyn diogelwch pawb sy’n defnyddio’r wefan hon, gall hysbysiadau yn cynnwys cyngor meddygol / gwyddonol ond eu cymeradwyo pan ddaw’r wybodaeth wreiddiol o ffynonellau swyddogol neu glinigwyr.